banner 1 new

Olecule

Olecule品牌產品使用醫學級專業配方並採用最新的技術提取更微小的分子,使有效成份更能滲透皮膚層,加快皮膚細胞再生延緩肌膚衰老。MD Research結合植物天然的精華,突破了近代的護膚科技與技術,創造出獨特的護膚產品系列---Olecule,重新創造一種使皮膚更生的技術,打造了醫學美容的新里程碑,以達到更頂級層次的功效。

Olecule品牌以由外到內的護膚概念於不同的肌膚層作出保護及修復作用。頂尖技術配合醫學配方令有效成份帶進肌膚。獨特的配方針對性的解決及預防環境造成皮膚受損與老化並具有亮白皮膚、防止並抑制色素沉澱(hyperpigmentation)、保濕潤澤肌膚。

Olecule經由皮膚科醫生測試,不會產生粉刺(non-comedogenic)、無刺激性、通過皮膚過敏測試,絕無動物性測試。

 

結果 1 - 25 總共 25

Olecule

原價:HK$390.0
HK$290.0
Price / kg:
原價:HK$800.0
HK$700.0
Price / kg:
原價:HK$450.0
HK$350.0
Price / kg:
原價:HK$570.0
HK$470.0
Price / kg:
原價:HK$850.0
HK$750.0
Price / kg:
原價:HK$560.0
HK$460.0
Price / kg:
原價:HK$500.0
HK$400.0
Price / kg:
原價:HK$640.0
HK$540.0
Price / kg:
原價:HK$530.0
HK$430.0
Price / kg:
原價:HK$530.0
HK$430.0
Price / kg:
原價:HK$590.0
HK$490.0
Price / kg:
原價:HK$700.0
HK$600.0
Price / kg:
原價:HK$630.0
HK$530.0
Price / kg:
原價:HK$540.0
HK$440.0
Price / kg:
原價:HK$370.0
HK$270.0
Price / kg:
原價:HK$640.0
HK$540.0
Price / kg:
原價:HK$780.0
HK$680.0
Price / kg:
原價:HK$590.0
HK$490.0
Price / kg:
原價:HK$780.0
HK$680.0
Price / kg:
原價:HK$830.0
HK$730.0
Price / kg:
原價:HK$370.0
HK$270.0
Price / kg:
原價:HK$1000.0
HK$900.0
Price / kg:
原價:HK$550.0
HK$450.0
Price / kg:
原價:HK$700.0
HK$600.0
Price / kg:
原價:HK$650.0
HK$550.0
Price / kg:
積分
Please log in

Go to top